COOKIE
POLICY

Because animals love cookies! Especially the Dutch ones.

Cookie policy


Deze Cookie Policy respecteert en hanteert de richtlijnen voortvloeiende uit de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna AVG), de Telecommunicatiewet, alsook alle overige ter zake geldende regelgeving. 

BV THE ZOO, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 4, alsook alle met haar gelieerde vennootschappen, hierna genoemd ‘The Zoo’, beoogt de bezoeker van haar website door middel van deze Cookie Policy te informeren over het beleid dat The Zoo hanteert betreffende Cookies. 

De website maakt gebruik van Cookies. Sommige Cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren en kan u niet weigeren als u deze website wilt bezoeken. Andere Cookies worden gebruikt voor analysedoeleinden. Deze kan u steeds weigeren indien u dit wenst. Door gebruik te maken van Cookies beoogt The Zoo de optimalisatie van haar website te bekomen en u een gebruiksvriendelijke ervaring te garanderen. 

Wat zijn Cookies? 
Een Cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt. De belangrijkste functie van Cookies is om gebruikers van elkaar te onderscheiden. Cookies dienen verder om het gebruik van websites te optimaliseren. Zij houden bijvoorbeeld de logingegevens en handelingen van de bezoekers bij. Naargelang de oorsprong, functie en levensduur zijn er verschillende soorten Cookies te onderscheiden.

Welke categorieën Cookies zijn er en welke worden er gebruikt?
Cookies kunnen onderscheiden worden naargelang hun oorsprong, hun functie en levensduur.
1. First Party Cookies Deze Cookies worden geplaatst door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker. 
2. Third Party Cookies Deze Cookies worden geplaatst door een derde partij die geen deel uitmaakt van de bezochte website. Facebook en LinkedIn zijn voorbeelden van dergelijke derde partijen.Functionele Cookies Deze Cookies zorgen voor het naar behoren functioneren van een website.
3. Functionele Cookies zijn logischerwijs First Party Cookies.
4. Niet-Functionele Cookies Deze Cookies worden geplaatst voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Bijgevolg verlenen zij geen ondersteuning in het functioneren van een website. Zij kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het analyseren van het bezoekersaantal van een website.
5. Permanente Cookies Deze Cookies blijven tijdens de vooraf bepaalde duur aanwezig op het apparaat van de gebruiker. Telkens de gebruiker een website bezoekt, worden ze geactiveerd. De meeste Niet-Functionele Cookies zijn Permanente Cookies.
6. Sessie Cookies Deze Cookies laten het toe om de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Sessie Cookies hebben een tijdelijke aard en worden verwijderd wanneer een browser wordt afgesloten. De meeste Functionele Cookies zijn Sessie Cookies.

Op de website van The Zoo kunnen de hoger vermelde Cookies worden gebruikt.

Aangaande Third Party Cookies verwijst The Zoo naar de verklaringen die deze partijen daarover geven op hun respectievelijke websites. Gelieve daarbij rekening te houden met het feit dat The Zoo geen enkele invloed kan uitoefenen op de inhoud van de verklaringen of de Cookies van deze derde partijen.

Hoe kan u Cookies uitschakelen?
The Zoo wenst u er op te wijzen dat het uitschakelen van Cookies gevolgen met zich meebrengt. Door de Cookies uit te schakelen kan u de indruk krijgen dat bepaalde onderdelen of functies van de website niet naar behoren functioneren. Indien u de Cookies toch wenst uit te schakelen, te verwijderen of de instellingen voor Cookies te wijzigen, wordt u de mogelijkheid hiertoe geboden door de helpfunctie van uw browser: 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-allow-cookies 
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647 
Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren 
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Vragen en wijzigingen
Indien u nog vragen zou hebben, kan u de verantwoordelijke inzake security en privacy van The Zoo contacteren op het navolgend e-mailadres: [email protected].

The Zoo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Cookie Policy te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren.